top of page

PRIVACYVERKLARING DAVID DE RIJCKE VIDEOGRAFIE

 

David De Rijcke Videografie, gevestigd aan de Vissersdijk 61 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.davidderijckevideografie.com, Vissersdijk 61, 0639461970

David de Rijcke is de Functionaris Gegevensbescherming van David de Rijcke  Videografie. Hij is te bereiken via info@davidderijckevideografie.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
David De Rijcke Videografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van David De Rijcke Videografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan David De Rijcke Videografie verstrekt. David De Rijcke Videografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM DAVID DE RIJCKE VIDEOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT
David De Rijcke Videografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan David De Rijcke Videografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
communicatie via e-mail en/of telefoon omtrent de uit te voeren opdracht.

HOE LANG DAVID DE RIJCKE VIDEOGRAFIE GEGEVENS BEWAART
David De Rijcke Videografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
David De Rijcke Videografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op de website van David De Rijcke Videografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. David De Rijcke Videografie gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
David De Rijcke Videografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van David De Rijcke Videografie bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan David De Rijcke Videografie te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
David De Rijcke Videografie heeft hier geen invloed op.
David De Rijcke Videografie heeft Google geen toestemming gegeven om via David De Rijcke Videografie
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@davidderijckevideografie.nl David De Rijcke Videografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

David De Rijcke Videografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van David De Rijcke Videografie maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door David De Rijcke Videografie
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met David De Rijcke Videografie op via
info@davidderijckevideografie.nl.com. 

 

www.davidderijckevideografie.com is een website van David De Rijcke Videografie. David De Rijcke Videografie is als volgt te bereiken:
Postadres: Vissersdijk 61, Rotterdam

Vestigingsadres: Vissersdijk 61, Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75019698

Telefoon: 0639461970
E-mailadres: info@davidderijckevideografie.com

bottom of page